Denna webbplats är en protest mot införandet av spårkort i Funäsdalsfjällen.

Först och främst vill jag poängtera att det är självklart att skötseln av Funäsdalsfjällens fantastiskt fina längdspår (bilder) ska finansieras av de som använder spåren och av de som tjänar pengar på spåren.

Protesten riktar sig mot sättet att göra detta, med individuella spårkort. (Ytterligare kommentarer.)

Denna metod kommer att hindra spontanåkningen eller åtminstone stämpla icke betalande spontanåkare som "smitare"! Konflikterna i spåren, när spårvärdar och "smitare" möts, riskerar att bli en tråkig hämsko på friheten i den vidunderliga fjällnaturen.

Spårkorten får också kraftigt hämmande effekt på glädjen att bjuda upp vänner och bekanta till världens bästa, vackraste och mest välskötta längdskidområde. "Kom upp och njut av längdskidåkningen i Funäsdalen, men gå först och köp ett spårkort för x kronor". Jag vill kunna bjuda mina vänner på detta!

Tidigare har finansieringen gjorts med frivilliga avgifter från stugägarna i området (i relation till tiden stugorna brukas) och utöver detta bekostats av hotell och stugbyar i området. Ofta har en stugägare betalat 600 kronor per år.

Om detta inte har räckt till är det bättre att be om större bidrag istället för att införa frihetsbegränsande spårkort!


Jag uppmanar därför alla som sympatiserar med ovanstående åsikter att uttrycka detta till makthavarna och de som förespråkar spåravgifter.

Skicka ett mail och uttryck dina åsikter (eller hänvisa till denna hemsida) till:

Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB:s VD

Magnus Myhr

Eller till någon annan ansvarig i Funäsdalen, tex Anna Iderot Bjelke, turistchef för Destination Funäsdalen eller Anders Lundqvist, chef i Tänndalen.

Kontakta också gärna "era" politiker och tryck på för att kommunerna inte ska införa skidspårsavgifter utan snarare ta över och utvidga skidspårsverksamheten, inte minst för folkhälsan!

Sprid också denna hemsida i er bekantskapskrets och bland era grannar, skicka också gärna ett mail till hemsidan, tipsa gärna om inlägg, bloggar mm som ni kommer i kontakt med:

ja@nejtillspårkort.se

Bli också gärna ett "fan" till Facebook sidan Nej till spårkort.


Här bredvid presenteras en del länkar som berör spåravgifter och spårkort.

Den senaste länken är ett inlägg i DN från den 3/1 2011 skrivet av Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Ett annat inlägg är Lidingöpolitikern Helena Bargholtz blogg.

Intressanta och tankeväckande är även de äldre inläggen enligt nedan:

Anders Tapper (chefredaktör) skriver i sin ledare i tidningen Turist (nr5/2009), appropå spåravgifter, citat:

"Finfina spår i all ära, men jag tror att det är ytterligare ett hinder som flyttar den allt mer prylförvillade längdskidåkningen från folksport och familjenöje till något smalspårigt inom begreppen atlet och arena. Nu har jag bestämt mig. Jag är emot. Spåravgifterna alltså"

På sid 23 i samma tidning förs åsikten fram att det är olagligt att ta ut spåravgifter, citat:

"...föreningen Sveriges Konsumenter som anser att spåravgifter till och med är olagliga.

- Det är inte förenligt med allemansrätten och man kan heller inte avvisa någon som åker i spåret och som inte har betalat, säger Maria Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter."

Läs gärna hela dessa inlägg!